Onze Sponsoren

Kunstloc (voorheen BKKC) – Impulsgelden Noord-Brabant

 

 

Realisatie van het Dommeltheater is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit de impulsgelden van de provincie Noord-Brabant in nauwe samenwerking met het Kunstloc (voorheen BKKC)

 

 

Gemeente Boxtel

 

 

 

 

 

‘Boxtel 2020, duurzaam en dynamisch in het Groene Woud’

De zes ambities van de gemeente Boxtel :

  • Boxtel blijft voorop met duurzaamheid
  • Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak
  • Boxtel versterkt zijn positie als werkgelegenheidsgemeente
  • Boxtel werkt aan een sterk centrum
  • Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente
  • Boxtel heeft een modern bestuur

www.boxtel.nl

 

 

 

 

 

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant

 

 

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren zij bijzondere initiatieven en talent.

Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Cultuurfonds Noord-Brabant ;

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling. De afdelingen hebben tot taak de doelstelling van het Cultuurfonds uit te voeren voor zover het gaat om activiteiten van overwegend provinciaal belang. Elke afdeling heeft zijn eigen bestuur, dat zelfstandig beslist over toewijzingen voor financiële ondersteuning.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds   –  de kunst van het geven.

www.cultuurfonds.nl/noord-brabant

 

 

Waterschap De Dommel

 

 

 

 

Waterschap De Dommel is dé waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken we aan droge voeten, voldoende en schoon water. We dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers.

www.dommel.nl 

 

 

 

 

Het Communicatieplein

 

 

“Dé combi van kennis van grafische vormgeving en kunstenaarschap.”

Het Communicatieplein is een allround ‘reclameplein’ en verrast opdrachtgevers met vruchtbare reclame-uitingen voor campagnes, advertenties, huisstijlen, brochures, jaarverslagen, websites, verpakkingen. Kernpunten: Samen succesvol op zoek naar de beste verbinding met de klant, de afnemer. Prikkelen en in beweging zetten, zodat aandacht voor product of dienst ontstaat. Goed luisteren naar onze opdrachtgevers. En vooral: kritische vragen stellen om tot creatieve vertalingen van de boodschap te komen

www.hetcommunicatieplein.nl

 

 

Boxtelse Buren

 

 

 

 

 

 

Eventmanagement

Wij nemen uw zorgen uit handen, zetten voor u de puntjes op de i. Boxtelse Buren laat niets aan het toeval over en ondersteunt u graag.

 

Conceptontwikkeling

Een sparringpartner voor uw ideeën. Wij denken graag met u mee en vertalen uw doelen, wensen en behoeften tot het juiste concept.

 

Cultuurontwikkeling

Bijdragen aan de cultuurontwikkeling in uw gemeente. Uitdragen waar u voor staat en zorgen voor een stukje verbinding aan de hand van (theater) voorstellingen.

 

 

www.boxtelseburen.nl

 

 

 

 

 

Gemeente Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel geeft ruimte. Met deze boodschap wil de gemeente de rol van de gemeentelijke organisatie helder neerzetten.
van regisseren naar faciliteren, van denken en doen vóór naar denken en doen met inwoners, van buiten naar binnen, van de straat naar de raad.

www.sint-michielsgestel.nl

 

Word ook sponsor

U steunt een bijzonder cultureel theater en u krijgt er ook iets voor terug!