Onze Sponsoren

Zonder sponsoren is er geen Dommeltheater. Wij danken hen dan ook hartelijk voor hun bijdrage om dit prachtige theater op te kunnen zetten en uit te kunnen voeren.

Het Communicatieplein

 

 

“Dé combi van kennis van grafische vormgeving en kunstenaarschap.”

Het Communicatieplein is een allround ‘reclameplein’ en verrast opdrachtgevers met vruchtbare reclame-uitingen voor campagnes, advertenties, huisstijlen, brochures, jaarverslagen, websites, verpakkingen. Kernpunten: Samen succesvol op zoek naar de beste verbinding met de klant, de afnemer. Prikkelen en in beweging zetten, zodat aandacht voor product of dienst ontstaat. Goed luisteren naar onze opdrachtgevers. En vooral: kritische vragen stellen om tot creatieve vertalingen van de boodschap te komen

www.hetcommunicatieplein.nl

 

 

Waterschap De Dommel

 

 

 

 

Waterschap De Dommel is dé waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken we aan droge voeten, voldoende en schoon water. We dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers.

www.dommel.nl 

 

 

 

 

Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant

 

 

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren zij bijzondere initiatieven en talent.

Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Cultuurfonds Noord-Brabant ;

Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling. De afdelingen hebben tot taak de doelstelling van het Cultuurfonds uit te voeren voor zover het gaat om activiteiten van overwegend provinciaal belang. Elke afdeling heeft zijn eigen bestuur, dat zelfstandig beslist over toewijzingen voor financiële ondersteuning.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds   –  de kunst van het geven.

www.cultuurfonds.nl/noord-brabant

 

 

Gemeente Boxtel

 

 

 

 

 

‘Boxtel 2020, duurzaam en dynamisch in het Groene Woud’

De zes ambities van de gemeente Boxtel :

  • Boxtel blijft voorop met duurzaamheid
  • Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak
  • Boxtel versterkt zijn positie als werkgelegenheidsgemeente
  • Boxtel werkt aan een sterk centrum
  • Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente
  • Boxtel heeft een modern bestuur

www.boxtel.nl

 

 

 

 

 

Wordt ook sponsor

U steunt een bijzonder cultureel theater en u krijgt er ook iets voor terug!

meld u hier aan!